Contactinformatie

Manuele Praktijk
Inez Eikenhout

De Gast 25
9801 AA Zuidhorn

06 - 23 10 67 59
Stuur e-mail
Vrijer bewegen! Mentaal en Fysiek
Aangesloten bij:

 
UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik (Inez Eikenhout), als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO ( Wet Geneeskundig Behandelovereenkomst). Bovendien brengt de ( Europese) wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee.
In deze wet staan regels om nog zorgvuldiger om te gaan met de privacygevoelige informatie van cliënten. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over evt. uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens die u aan mij heeft toevertrouwd.
· Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming!
· Mocht het zich voordoen, wanneer iemand mij waarneemt tijdens mijn afwezigheid. Ook dit zal in overleg met u zijn. 
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie onderstaande informatie onder het kopje privacy op de zorgnota).
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Uw gegevens staan in mijn cliëntendossier en blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die u aan mij verstrekt heeft en die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld Shiatsu en de behandelcode
• de kosten van het consult

 
Het door u aangegeven emailadres gebruik ik om uw nota per mail naar u toe te zenden.
Wanneer u met bovenstaande akkoord gaat kunnen we overgaan tot het inplannen van een consult.
Ik hoop u te kunnen verwelkomen bij Manuele Praktijk Inez Eikenhout, de Gast 25 in Zuidhorn.

 
Behandeling op afspraak:
maandagochtend, maandagavond, woensdagochtend en woensdagavond.


Manuele Praktijk Inez Eikenhout | De Gast 25 | 9801 AA Zuidhorn | 06 - 23 10 67 59